HORIZON 2020
рамкова програма з досліджень та інновацій

Національний контактний пункт за пріоритетними напрямами «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіки» і «Здоров’я, демографічні зміни та добробут»

Проект «DIABOLO» – Розподілена, інтегрована і гармонізована інформація про лісові ресурси для здійснення прогнозування в Біоекономіці

30.06.2015 - 18:12

DIABOLO – Distributed, Integrated and Harmonised Forest Information for Bioeconomy Outlooks.

Даний проект отримав фінансування в рамках програми ЄС з досліджень та інновацій Горизонт 2020.

Тривалість проекту: 01.03.2015 – 28.02.2019

Координатор проекту:  Інститут природних ресурсів Фінляндії (Natural Resources Institute Finland (Luke)).

Загальний бюджет проекту:  5 млн. EUR.

Результати проекту забезпечать розвиток Європейського Союзу та міжнародних процесів спираючись на відповідну достовірну інформацію про лісові ресурси. Консорціум проекту складається з 33 партнерів з 25 країн Європи в тому числі і з України.

Від України участь у даному проекті приймає один з найстаріших і престижних вищих закладів освіти України з міжнародним визнанням – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів.

DIABOLO вирішить соціальні, економічні та екологічні  проблеми Європейських країн.

Лісовий сектор економіки ЄС, як частина Європейської зеленої інфраструктури, може вирішувати значні соціальні, екологічні та економічні проблеми майбутнього.  За рахунок цих проблем попит на лісові ресурси буде збільшуватись. Прогнозується, що внаслідок ефективного розвитку біоекономіки значно збільшиться попит на лісові ресурси і ще не відомо чи можливо буде виготовити достатню кількість деревини за рахунок лісових ресурсів Європи для забезпечення потреб біоекономіки в майбутньому.  Крім виготовлення деревини та виробництво енергії, за рахунок лісових ресурсів забезпечується збереження біорізноманіття, захист водних ресурсів, управління ландшафтами, захист ґрунтів та регуляція вмісту поживних мікроелементів, забезпечення попиту в туристичній та рекреаційній сферах. Підвищення конкуренції на використання ресурсів вимагатиме розробку нової політики використання лісових ресурсів на різних рівнях управління та в різних секторах економіки. Ця нова політика вимагає своєчасної, збалансованої, вичерпної та відповідної сучасному рівню розвитку інформації з метою прийняття оптимальних, збалансованих та достовірних рішень.

Метою проекту є накопичення нових, кращих даних/знань про лісові ресурси, завдяки яким  буде можливо забезпечити стабільну пропозицію товарів та послуг лісової екосистеми як це вимагає широке коло зацікавлених сторін. Ці знання дозволять створити нові можливості для інноваційної, сталої та інклюзивної біоекономіки  в Європі.

З переліком партнерів по даному проекту та більш детальною інформацією можна ознайомитись тут.