HORIZON 2020
рамкова програма з досліджень та інновацій

Національний контактний пункт за пріоритетними напрямами «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіки» і «Здоров’я, демографічні зміни та добробут»

Робоча програма 2016-2017 – Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіки (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy)

02.12.2016 - 20:53

1

 

ВИКЛИК – ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА – СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ ТА БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ (RURAL RENAISSANCE – FOSTERING INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES)

 

RUR-02-2017: Прибережно-сільські взаємодії: Посилення ефекту синергізму між землею і морською діяльністю (Coastal-rural interactions: Enhancing synergies between land and seabased activities)

Конкретне завдання: На стику суші і моря прибережні райони є екологічно крихкими, але водночас привабливими з невикористаними бізнес-можливостями. Наземна діяльність в прибережних районах і навіть за його межами, в верхів’ях річкових басейнів впливає на придатність і якість прісної води, що надходить в море, і, як наслідок, – на прибережну і морську економічну діяльність (включаючи туризм) та використання морських ресурсів. В рівній мірі, розвиток прибережної зони може мати позитивний чи негативний вплив на розвиток віддалених районів, наприклад, туристичне навантаження. Основна течія агроекологічної політики, як правило, зазнає невдачі, коли мова йде про зниження біогенного навантаження на берегових лініях, в той час як економіка сільського господарства не завжди отримує вигоду від економічного розвитку на узбережжі. Необхідним є вивчення того, як підходи до територіального управління і міжгалузевого економічного розвитку можуть забезпечити взаємовигідні наслідки для сільських територій та прибережних районів і морів, які не можуть бути досягнуті іншими способами, зокрема, що стосується пом’якшення наслідків здійснюваної на суші діяльності на якість води в прибережних районах.

Контекст: Об’єднуючи навколишнє середовище, сільське господарство та соціально-економічні дослідження, пропозиції будуть виявляти та аналізувати взаємодію між сушею (узбережжя і внутрішні райони) та морем, визначати різні компоненти місцевої економіки на межі суші і моря та аналізувати їх важливість і короткі, середні і довгострокові тенденції розвитку з урахуванням ринку, екологічних і кліматичних прогнозів. Аналіз повинен забезпечувати перелік позитивних і негативних зовнішніх чинників різних видів діяльності, включаючи їх вплив один на одного, і враховувати, чи існують рішення для пом’якшення негативних зовнішніх факторів і посилення позитивних зовнішніх чинників, перераховувати мотиви і бар’єри для змін. Аналіз повинен виявляти потенційні міжгалузеві взаємодії та інновації, що можуть виникнути від більш тісної співпраці між морськими і наземними підприємствами чи організаціями.

Аналіз повинен охоплювати характерний набір прибережних районів або регіонів по всій Європі, що варіюються в залежності від розміру та географічних, екологічних, соціально-економічних, інституційних і адміністративних умов (регіональні, міжрегіональні, макрорегіональні, прикордонні). Інтерактивні дослідницькі підходи повинні використовуватися для взаємодії з місцевими підприємствами та громадянами і розробляти варіанти співпраці, створення мереж та комплексного управління для зміцнення партнерських зв’язків. Заходи могли б з користю опиратися на огляд позитивних (і, можливо, негативних) прикладів з різних областей, в тому числі інноваційних бізнес-моделей, які об’єднують наземне і морське виробництво з спільною вигодою для місцевої економіки, місцевих робочих місць і навколишнього середовища, як на узбережжі і у віддалених районах. Пропозиції повинні намагатися створити тривалі стосунки в межах і між досліджуваними областями, протестованими проектом, з метою обміну знаннями.

Конкретні заходи включатимуть в себе набір інструментів, що можуть бути використані для зміцнення зв’язків в різних прибережних районах Європи, а також застосовуватимуть міцні і дієві моделі управління. Слід вивчити потенційні можливості використання інструментів, наданих Європейськими Структурними та Інвестиційними Фондами на період 2014-2020 років. Комунікація і заходи щодо поширення інформації повинні бути цілеспрямованими і спланованими так, щоб охопити усі потенційно зацікавлені області, крім тих, які беруть участь в консорціумі. Навчальні матеріали та тренерська діяльність можуть бути передбачені. Можливі також деякі заходи щодо співпраці з проектами, фінансованими в рамках теми RUR-1-2016.

Пропозиції повинні підпадати під поняття «мульти-дієвий підхід» і залучати фермерські групи та інші прибережні і морські підприємства, а також економічні та органи місцевого розвитку. Взаємодія з органами управління Європейських Структурних та Інвестиційних Фондів в ході реалізації проекту буде сприяти підвищенню реалізації результатів проекту.

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 5 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект: Очікується, що результати зроблять свій вклад в довгострокове поліпшення якості морської води в поєднанні зі створенням доданої вартості і робочих місць в прибережних і віддалених районах через:

 • розробку змінного набору інструментів та індикаторів, що дозволяють кількісний і якісний опис широкого спектру економічних, екологічних та соціальних взаємодій між сушею та морем, тим самим покращуючи розуміння економічних і соціальних взаємодій в прибережних районах, що обслуговують більше заснованої на фактичних даних політики на місцевому та регіональному рівні;
 • глибоке розуміння факторів (бар’єрів і мотиваторів), що впливають на поведінку і рішення, які дозволяють спільну діяльність;
 • збільшення потенціалу для роботи і створення доданої вартості в прибережних районах завдяки виявленню нових можливостей для бізнесу, що випливають з більш тісної співпраці між прибережними і морськими економічними операторами;
 • зниження негативних зовнішніх чинників від здійснюваної на суші діяльності в регіональній глибинці на морську діяльність завдяки поліпшенню економічного співробітництва та комплексного управління.

Проект може привести до створення довгострокових взаємозв’язків між прибережними районами, що виступають в якості європейських флагманів для об’єднання сільських і прибережних територій та забезпечують довше і ширше розповсюдження.

Тип дій: Дослідження та інновації

Дедлайн: 14 лютого 2017, 13 вересня 2017

 

RUR-03-2017: До 2030 – політика і механізми прийняття рішень для інтегрованого управління природними ресурсами (Towards 2030 – policies and decision tools for an integrated management of natural resources)

Конкретне завдання: Політика, що впливає на управління і використання природних ресурсів на національному і на рівні ЄС, зазнала значних змін за останні десятиліття, зокрема розширилися основоположні цілі для задоволення потреб суспільства (продовольча безпека, довкілля, енергетика, зміна клімату і т.д.). Проте, цей процес був фрагментованим і неповним. Крім того, технологія і інформація для осіб, які приймають рішення, значно прогресували за цей час. Для забезпечення сталого управління природними ресурсами в довгостроковій перспективі необхідним є створення комплексної структури, спрямованої на досягнення мети всього суспільства відповідним чином шляхом стимулювання дій / поведінки / інвестицій, що сприяють досягненню бажаних цілей. Відповідні інструменти підтримки прийняття рішень необхідні для сприяння реалізації такого комплексного і системного підходу.

Контекст: Заходи будуть проходити на різних географічних масштабах, що відображають рівні політики / використання релевантності, від регіонального до рівня ЄС. Дослідження, що стосуються як політики, так і інструментів прийняття рішень будуть в повній мірі залучені, щоб забезпечити участь суспільства в цілому. Розвиток політики буде враховувати усі поточні та очікувані серйозні соціальні потреби по відношенню до природних ресурсів і їх використання з точки зору продукції та інших видів товарів, послуг і функцій. Інструменти підтримки прийняття рішень і моделі допоможуть зосередитися на  багаторазовому використанні ресурсів (наприклад, землі, води) в різних географічних масштабах (мезо-рівні і відповідних регіональних стратегіях + національному рівні / рівні ЄС для спільної політики), користуючись існуючими базами даних і інструментів, а що можливо – на основі сучасних здастностей. Діяльність охоплюватиме сільськогосподарські та лісові угіддя. Зосередивши увагу на Європі, рекомендується опиратися на хороші приклади з інших країн.

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 8 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект: Результати проекту повинні:

 • поліпшити знання про доступність земельних і водних ресурсів та їх використання в різних географічних масштабах;
 • вдосконалити інструменти підтримки прийняття рішень для управління земельними та водними ресурсами;
 • забезпечити послідовну і комплексну політичну структуру для управління природними ресурсами на регіональному / національному / рівні ЄС.

Тип дій: Дослідження та інновації

Дедлайн: 14 лютого 2017, 13 вересня 2017

 

RUR-05-2017: Новітня державна політика, бізнес-моделі і механізми для сталого забезпечення та оплати послуг лісових екосистем (Novel public policies, business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services)

Конкретне завдання: Регіональні відмінності щодо систем управління лісовим господарством і складним виробничим циклом характеризують сектор лісового господарства в ЄС. Ліси в цілому забезпечують виробництво ряду товарів і послуг, деякі з яких оцінені існуючими ринками (тобто деревних і недеревних продуктів), інші – ні. З останніх деякі є «суспільними благами» (тобто вони є невичерпними (кожен отримує вигоду від них) і не підлягають споживчій конкуренції), подібно до поглинання вуглецю або використання ландшафтів, в той час як інші є «суспільними ресурсами» (тобто вони є невичерпними, але використовуються за умови конкуренції), такі як відпочинок або водопостачання. Нормативно-правова база розділена на лісову політику і політику, пов’язану з лісами (наприклад, розвиток сільського господарства, клімату, біорізноманіття та енергії), які не обов’язково доповнюють один одного. Відповідальність за лісову політику простягається від рівня ЄС (моніторингу, охорони, землекористування, змін у землекористуванні та лісового господарства (ЗЗЗЛГ) звітності і т.д.) до держави-члена або федерального рівня держави (інвентаризації, планування, управління і т.д.). Якщо політика або ринок зазнають провалу – визнану загрозу – небажаним результатом є субоптимальне надання екосистемних послуг. Тому, стале забезпечення екосистемних послуг вимагає координації політики, а також використання нових стратегій, бізнес-моделей і механізмів, беручи до уваги виробництво деревних і недеревних лісових продуктів. Багато країн-членів ЄС з допомогою Європейської комісії в даний час займаються картуванням і оцінкою стану лісів (та інших) екосистем і їх послуг у відповідних національних територіях в рамках вправи «Картування і оцінки екосистем та їх послуг» (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services – MAES ). В даний час існують значні можливості отримання вигоди з цих зусиль і для більш широкої реалізації знань, що генеруються ними на практиці.

Контекст: Пропозиції повинні спрямовуватися на розвиток новітньої державної політики, бізнес-моделей і механізмів «інтерналізації» перевіреної соціально-економічної цінності послуг лісових екосистем («екстерналії») і зробити свій вклад в їх стале постачання з належним урахуванням багатофункціональної ролі лісів ЄС. Пропозиції повинні розглядати цілісний кошик економічних, соціально-культурних, рекреаційних та екологічних послуг, як з боку попиту і пропозиції, а також компромісів між ними. Вони повинні бути спрямованими на ліквідацію розриву між академічною роботою, асоційованими політичними рекомендаціями і практикою на місцях, а також допомагати у досягненні суспільної прийнятності. Роль активного управління лісовим господарством, яке бере на себе зниження доходів і / або більші інвестиції, необхідно підкреслити. Зокрема, існує необхідність розробити механізми оплати екосистемних послуг на відповідному рівні управління лісами. Вітається апробування запропонованих механізмів, що можуть об’єднанувати інструменти державної політики з бізнес-моделями. Пропозиції повинні включати внески від суспільних і гуманітарних наук, підпадаюти під поняття “мульти-дієвого підходу” і домагатися участі громадськості щодо груп зацікавлених сторін, включених в консорціуми і пропоновані бізнес-моделі / механізми.

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 4 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект: Пропозиції повинні показувати, як деякі або всі з наступних результатів будуть досягнуті:

 • Покращення координації при розробці політики поряд з розробкою нових стратегій і бізнес-процесів в напрямку збільшення обсягу стимулів для власників лісів / адміністраторів для сталої пропозиції основних екосистемних послуг, таких як зв’язування вуглецю, збереження біорізноманіття, регулювання водних ресурсів, ґрунтів і поживних речовин, пейзаж і відпочинок, зберігаючи при цьому виробництво деревних і недеревних лісових продуктів.

Тип дій: Інноваційна діяльність

Дедлайн: 14 лютого 2017

 

RUR-09-2017: Бізнес-моделі для сучасної сільської економіки (Business models for modern rural economies)

Конкретне завдання: Модернізація сільської економіки залежить від потенціалу сільських підприємств успішно співпрацювати, щоб сформувати ефективні вартісні ланцюжки, які будуть поставляти конкурентоспроможну продукцію і послуги, високоякісні і різноманітні робочі місця, а також стійкість до глобальних економічних і кліматичних змін. Більший інтерес демонструється в регіональних і місцевих економіках, ресурсоефективність і малоцінні вуглецеві ланцюги або короткі ланцюги поставок дають можливість переосмислити і поліпшити значення організації ланцюга таким чином, щоб перетворити конкретні активи в економічні, екологічні та соціальні вигоди, в тому числі шляхом розширення валоризації та оптимізації екосистемних послуг. Існує потреба у визначенні бізнес-моделей, які мають найбільший потенціал для розширення можливостей сільських громад, щоб скористатися цими можливостями.

Контекст: Ґрунтуючись на результатах останніх європейських проектів по економічному розвитку сільських районів і сільських робочих місць, пропозиції виявлятимуть інноваційні бізнес-моделі, що розвиваються в сільській місцевості, мають значний потенціал для створення доданої вартості, соціальної згуртованості та робочих місць, і, ймовірно, будуть широкомасштабними або повторюваними в інших областях, беручи до уваги різноманітність умов в різних областях. Пропозиції повинні проводити соціально-економічний аналіз для визначення, опису і тестування різних бізнес-моделей з точки зору стартових умов, перешкод, з якими вони стикаються, стимулюючих чинників, механізмів фінансування, формування доданої вартості, робочих місць та інших потенційних екологічних і соціальних вигод, гендерних питань, привабливості для молодих працівників і розподілу генеруючої вартості, досліджуючи поняття загальної цінності. Особливу увагу слід звернути на моделі, що сприяють більш сталій мобілізації ресурсів, поліпшенню співпраці між операторами по ланцюжку створення вартості і / або через традиційних і секторів розвитку (наприклад, через кластери / платформи), а також привести до створення нових продуктів або послуг та переробці або обігу матеріалів. Пропозиції повинні розглядати їжу, біо-засновані ланцюги створення вартості та інші форми сільського підприємництва або послуг, зокрема, на основі цифрових технологій або валоризації і оптимізації екосистемних послуг. Пропозиції повинні продукувати практичні і бізнес-орієнтовані інструменти, наприклад, колекцію бізнес-кейсів, нових цільових підприємців, які хотіли б побудувати бізнес в сільській місцевості і отримати вказівки та контрольні показники по аналогічних підприємствах для розробки своїх бізнес-планів. Пропозиції повинні підпадати під поняття «мульти-дієвий підхід», залучаючи відповідних суб’єктів, таких як підприємства / підприємці, організації бізнес- або економічного розвитку та служби підтримки інноваційної діяльності, що беруть участь в процесі розробки цих нових бізнес-моделей. Комунікація і заходи щодо поширення інформації повинні бути ретельно сплановані і спрямовані на охоплення аудиторії, ймовірно, захоплення, копіювання і адаптації визначеної бізнес-моделі.

Вибрані проекти повинні тісно співпрацювати, щоб максимізувати вплив по всій Європі (наприклад, виробництво загальних інструментів для підприємців і зацікавлених сторін, спільний аналіз і рекомендації, спільні плани поширення).

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 4,5 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект: Ця діяльність сприяє модернізації та сталому зростанню сільської економіки. Кандидати будуть вимірювати очікуваний короткостроковий ефект проекту на основі:

 • вдосконалення інструментів для підприємництва в сільській місцевості, зокрема, з базою даних бізнес-кейсів і підтримуючого середовища (наприклад, кластери / платформи, технічні / наукові послуги та інфраструктура, консультаційні послуги, фінансові можливості);
 • розширення знань про бізнес-моделі, що виникають в сільській місцевості, в тому числі глибоке розуміння їх потенціалу для розвитку, продуктивності і зацікавленості в економічному, екологічному та соціальному плані і фактори успіху або причини невдач.

У довгостроковій перспективі, результати:

 • збільшать потенціал для диверсифікації економіки сільських районів, доданої вартості та створення робочих місць в різних сільських районах завдяки поширенню перспективних бізнес-кейсів;
 • зроблять сільську економіку і суспільство більш стійкими до глобальних змін;
 • поліпшать надання екосистемних послуг в результаті інноваційних форм валоризації.

Тип дій: Дослідження та інновації

Дедлайн: 14 лютого 2017, 13 вересня 2017

 

RUR-12-2017: Мережевість європейських ферм для підвищення обміну тематичними знаннями і скріплення інноваційного розриву (Networking European farms to boost thematic knowledge exchanges and close the innovation gap)

Конкретне завдання: Демонстраційні і експериментальні господарства відіграють важливу роль в одноранговій мережі навчання в ширшій фермерській громаді та для ефективної передачі знань про практичні підходи ведення сільського господарства. Вони також є ідеальним інструментом для поширення можливих інноваційних підходів в результаті наукової роботи. Крім того, демонстрація на “реальних” фермах дозволяє суб’єктам зустрічатися, об’єднуватися та обмінюватися знаннями поза рамками класичної діяльності з передачі знань. Існуючі демонстраційні або експериментальні ферми в конкретних тематичних областях повинні бути пов’язані і об’єднані в мережу в Європі, що дозволить зробити більше з меншими витратами. Фінансова криза і запуск ЄІП “Продуктивність сільського господарства і сталого розвитку» (EIP “Agricultural Productivity and Sustainability” – EIP-AGRI) підвищують усвідомлення того, що інфраструктура фермерства для демонстраційних цілей є дорогою і що тематична експертиза повинна поширюватися в межах Європи. Крім демонстрації, мережі тематичних ферм могли б розвивати підвищення взаємодії між наукою і практикою, наприклад, шляхом обговорення результатів досліджень, охоплення потреби в наукових дослідженнях з практики, а також забезпечувати базу для розробки інтерактивних інноваційних проектів, що відповідають їхнім потребам або можливостям фермерської спільноти. Підключення існуючих ініціатив відкритих ферм на місцевому рівні з метою поліпшення координації, як очікується, генерує ” додану вартість ЄС”.

Контекст: Проекти повинні налаштувати мережеву активність між геопов’язаними демонстраційними фермами, поділеними за конкретними темами по всій Європі з метою використання їх потенціалу для підвищення якості орієнтованих на практику знань та підвищення інтерактивних заходів. Проекти повинні охоплювати широке коло тем, обраних відповідно до очікуваної найбільшої доданої вартості для ЄС, і сприяти створенню більш сталого і гнучкого сільського і лісового господарства. Теми охоплюватимуть як галузеві підходи (наприклад, конкретні сільськогосподарські культури або домашня худоба), так і міжгалузеві теми, наприклад конкретні системи ведення сільського господарства, управління ґрунтом / поживними речовинами / водою / біорізноманіттям / ландшафтами / ланцюгами постачання, ефективність використання ресурсів, агроекологія, точне фермерство, проблеми навколишнього середовища / кліматичні  фермерські проблеми, комплексна боротьба з шкідниками, благополуччя тварин, ефективні, гнучкі та біо-безпечні системи домашньої худоби, гнучке збирання врожаю, виробництво і управління енергоспоживанням, спеціальними культурами, застосування біомаси і т.д. Як мінімум, 10 тем повинні бути охоплені. Проекти повинні організовувати заходи з обміну знаннями та забезпечувати зв’язок  і структурований випуск з типових демонстраційних ферм, які належать середньому фермеру і можуть бути розділені по всій Європі, наприклад, ферми відвідування, візуальні матеріали (фотографії, відео і т.д.), легкі для читання тексти і т.д. Діяльність в рамках проекту повинна забезпечувати взаємодію і взаємодоповненість з EIP-AGRI, по тематиці демонстрації і інноваційних практик / методів, а також шляхом проведення відповідних аудіовізуальних матеріалів та практики тез в загальній формі EIP-AGRI для фахівців-практиків. Вони також повинні прагнути використовувати і доповнювати вихідні сигнали від відповідних європейських, національних та регіональних проектів або кластерів навколо обраних тем, наприклад Фокус-групи, Оперативні групи та Тематичні мережі.

Демонстраційні мережі повинні розвивати зв’язки з консультантами та їхньою діяльністю. Пропозиції повинні підпадати під поняття «мульти-дієвий підхід», із залученням широкого кола суб’єктів, що мають практичний досвід, таких як фермери / групи фермерів, консультанти, інноваційні служби підтримки, дослідники, оперативні групи, національні / регіональні мережі та підприємства EIP, або інші суб’єкти ланцюга поставок у відповідних випадках. Вони повинні вивчати можливості для взаємодії з обліком демонстраційних ферм і кращими демонстраційними підходами, представленими по темі RUR-11-2016 та координувати свою стратегію із Стратегічною робочою групою SCAR-AKIS (SCAR- AKIS Strategic Working Group). Діяльність і мережі будуть поширюватися на термін більше чотирьох років, де відповідним чином обґрунтована і організована взаємодія з діяльністю і групами в рамках EIP-AGRI.

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 7 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект: Ці дії повинні ініціювати структуровану діяльність мереж між демонстраційними фермами в широкому діапазоні конкретних тем з метою підвищення інновацій по всій Європі. Можна очікувати:

 • збільшення потоку практичної інформації по конкретних темах між відповідними географічними районами в Європі, використовуючи можливе взаємодоповнення з існуючими проектами і мережами;
 • ряд заходів, що розширюють тематичні інноваційні знання, на яких можна побудувати Оперативні Групи в рамках розвитку сільських районів і ЄС-мережу EIP-AGRI;
 • підтримку реалізації EIP-AGRI за допомогою структурованої організації потоку інформації по конкретних темах між відповідними географічними районами, що призводить до розширення мережі і навчання серед відкритих ферм і фермерів в Європі;
 • поширення навчання «від вермера – до фермера» і видимість демонстрації на фермах по конкретних темах, сприяючи поширенню перспективного передового досвіду і забезпеченню своєчасного засвоєння результатів досліджень фермерськими спільнотами та підживленню інтерактивних інноваційних проектів і підходів;
 • більше сприймання споживачем загальної інформації, що призводить до більш конкурентоспроможного, сталого і «кліматично-розумного» сільського і лісового господарства.

Тип дій: Координація та підтримка діяльності

Дедлайн: 14 лютого 2017

 

RUR-13-2017: Побудова майбутньої науки і системи освіти, придатних для впровадження на практиці (Building a future science and education system fit to deliver to practice)

Конкретне завдання: Перехід до більш сталого ведення сільського та лісового господарства, харчових та біо-ланцюгів доданої вартості, пристосованих до завдань, що стоять перед ними, вимагає поновлення та зміцнення технічності і тонкості навичок усіх зацікавлених сторін. Поряд із забезпеченням доставки рецензованої продукції від практично орієнтованих досліджень, це сприятиме ефективності та інтерактивності знань про сільське господарство та інноваційні системи (AKIS).

У 2010 році 71% європейських керівників фермерських господарств діяли на основі тільки практичного досвіду. Рівні освіти сильно відрізняються залежно від країни, віку і статі керуючого фермою, або структури фермерського господарства, і це може перешкоджати інноваціям. У міру того як частка фермерів із середньою і вищою освітою збільшується, освіта відіграватиме все більшу роль в здатності фермерів брати участь у створенні і реалізації нових методів і практик, передбачати і адаптуватися до законодавства, політики, ринку і змін навколишнього середовища, проектувати інноваційні шляхи збуту своєї продукції і брати участь в інтерактивних інноваційних системах та мережах. Нові виробничі процеси і нові види ланцюгів поставок в лісовій, харчовій та біологічній галузі промисловості також створюють бізнес-попит на нові навички. Зі сторони науки, можлива нестача дослідників і потенціалу в областях вирішального значення науки для сталого сільського господарства, що є недостатньо розвиненим або непривабливим в Європі.

Оскільки фундаментальні дослідження і досі є необхідними, найважливішим завданням є також усунення слабких місць до моменту отримання практичних досліджень кінцевими споживачами. Існуючі системи оцінки досліджень засновані головним чином на наукових публікаціях і дають надто мало стимулів, визнання чи винагороди вченим, охочим вкладати кошти в дослідження, орієнтовані на практику. Деякі передовики погоджуються на нові способи оцінки науково-дослідницької діяльності, яка заслуговує на те, щоб спрямовуватися, бути придатною до сільського господарства і може бути масштабною для більш широкого кола наукових провайдерів і фінансових органів.

Контекст: Пропозиції включатимуть вироблення багажу вмінь, що породжують стійкість до викликів і передбачення, що будуть необхідні в сільському, лісовому господарстві та пов’язаних з ними ланцюгів доданої вартості, що охоплюють первинних виробників, консультантів, промисловість, бізнес та науковців. Пропозиції розглядатимуть, як сучасна наука, освіта і тренінгові системи в широкому і різноманітному діапазоні держав-членів ЄС (і, можливо, третіх країн) задовольняють ці потреби, прагнучи розробити план дій щодо вдосконалення навчальних програм, методів і довгострокової взаємодії між освітою, наукою і економічними суб’єктами. Особливу увагу слід звернути на тонкі навички (наприклад, підприємництво, посередництво і комунікацію), зокрема, для фермерів, консультантів і дослідників, а також технічні навички, пов’язані з новою практикою або процесами і вимогами до сталості в наукових областях, що мають важливе значення для майбутнього. Потреби повинні бути диференційовані у світлі різних систем ведення сільського господарства, сучасних тенденцій в структурних змінах, виникаючих у фермерському господарстві бізнес-моделей та подальшого ланцюга доданої вартості і географічних умов. Пропозиції повинні аналізувати, як можна поліпшити системи освіти і навчання, зокрема, шляхом залучення більшої кількості фермерів та інших суб’єктів до участі в достатній освіті та безперервному навчанні, та шляхом забезпечення того, щоб ці системи призначалися для використання і постійно оновлювалися. Можливий розгляд ведення нових курсів навчання і навчальних програм в залучених інституціях. Також слід оцінювати ефективність існуючих інструментів політики ЄС в галузі освіти і навчання в цій галузі та пропонувати їх покращення. Пропозиції братимуть до уваги відповідні ініціативи ЄС для забезпечення потенційної взаємодії (наприклад, Erasmus+, діяльність Марі Склодовської-Кюрі, Спільноти знань та інновацій Їжа для майбутнього і т.д.).

Крім того, пропозиції повинні розробляти операційну систему для заохочення і вимірювання продуктивності і перевірки результатів інтерактивних інновацій та орієнтованих на практику досліджень з метою підвищення ефективності їх доставки і засвоєння передового досвіду в галузі. Вони повинні ґрунтуватися на передових ініціативах і оцінювати різні варіанти, що тестуються на даний час в ЄС або деінде (наприклад, загальний формат EIP-AGRI). Заходи повинні виголошувати практичні методики і критерії для і) вимірювання ефективності дослідів і проектів з точки зору їх застосування на практиці; та іі) перетворення академічних знань в практичні знання, зрозумілі кінцевим споживачам. З цією метою пропозиції повинні розробити систему експертної оцінки для результатів досліджень в готовому вигляді для донесення фермерам і лісникам, досліджуючи всі компоненти, необхідні для роботи такої системи.

Пропозиції повинні ґрунтуватися на аналізі, щоб розробити подальші політичні рекомендації з  розвитку освіти, навчання і науки в майбутньому. Пропозиції повинні підпадати під поняття «мульти-дієвий підхід» і бути відкритими для широкої участі, із залученням спеціалізованих органів освіти, представників сільського господарства / лісового сектору і консультантів із самого початку створення проекту, щоб максимізувати розробку і остаточне засвоєння результатів проекту. Корисним може бути залучення органів, відповідальних за розробку навчальних програм і вимірювання результатів досліджень. Комунікація і заходи щодо поширення інформації повинні вийти далеко за рамки консорціуму для покращення засвоєння результатів досліджень.

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 7 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект: Ця діяльність має підвищити ефективність систем науки і освіти і їх вигоди для сільського та лісового господарства і суміжних галузей. Очікуються:

 • загальний багаж навичок, необхідних для переходу до більш конкурентного і сталого сільського господарства і пов’язаного з ним ланцюга створення вартості, що слугує основою для безперервного і довгострокового співробітництва між освітніми органами по всій Європі, що призводить до активізації обмінів і регулярного поновлення багажу;
 • покращення технічних і тонких навичок для фермерів, лісників, консультантів, працівників промисловості і вчених, що спричинить краще управління фермами, підвищення конкурентоспроможності, сталості і гнучкості до умов навколишнього середовища, клімату і ринкових змін;
 • більш глибоке усвідомлення прогалин в науково-дослідних можливостях і конкретних областях науки, що мають вирішальне значення для сталого сільського господарства;
 • підвищення ефективності знань про сільське господарство та інноваційні системи в ЄС завдяки: і) поліпшенню зв’язків між освітою, наукою і економічними суб’єктами, іі) розширенню можливостей суб’єктів для взаємодії один з одним, та ііі) інституційні зрушення в напрямку більш широкого визнання і нагородження орієнтованих на практику досліджень;
 • підвищення якості та вжитку результатів досліджень для безпосереднього використання фермерами, лісниками або виробничо-збутовими ланцюгами підприємств завдяки системі експертної оцінки, що призведе до поліпшення впровадження результатів досліджень кінцевими споживачами та інноваційним сільськогосподарським сектором;
 • рекомендації щодо вдосконалення політики в галузі освіти, сільського господарства, наукових досліджень та інновацій на європейському, національному та регіональному рівнях.

Тип дій: Дослідження та інновації

Дедлайн:  14 лютого 2017, 13 вересня 2017

 

RUR-15-2017: Переваги роботи з іншими – заохочення соціального капіталу до фермерського господарства (The benefits of working with others – fostering social capital in the farming sector)

Конкретне завдання: Сталість середовища та економіки фермерського сектора значною мірою залежать від здатності фермерів та землевласників розвивати діяльність і об’єднуватися в мережі з іншими фермерами, групами та іншими юридичними або фізичними особами. Незважаючи на переваги таких підходів, рівень об’єднання фермерів в ряді європейських країн є низьким з різних причин. Для вирішення цієї проблеми, ми повинні досліджувати і знаходити шляхи подолання труднощів і стримуючих факторів, які перешкоджають розвитку таких підходів в різних областях колективної діяльності (продуктивності, обміну інформацією, сталості).

Контекст: Пропозиції, в першу чергу, охоплюватимуть держави-члени ЄС, де рівень організації фермерів та землевласників вважається низьким. Заходи будуть вимушено спрямовуватись на розвиток кооперативної / мережевої діяльності в конкретних областях (економічної діяльності, екологічної сталості і т.д.) і розробляти рішення на основі тематичних досліджень, виявленої передової практики, семінарів за участю громадськості і т.д. Пропозиції повинні підпадати під концепцію “мульти-дієвий підхід».

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 3 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект:

 • покращити розуміння позиції фермерів щодо співпраці і створення мереж;
 • надати рекомендації політмейкерам щодо сприяння соціального капіталу в сільському господарстві;
 • призвести до більш високого рівня організації фермерів в середньо- і довгостроковій перспективі.

Тип дій: Координація та підтримка діяльності

Дедлайн: 14 лютого 2017

 

RUR-16-2017: Оптимізація інтерактивних підходів до інноваційних проектів і реалізація політики ЄС для прискорення інновацій в сільській місцевості (Optimizing interactive innovation project approaches and the delivery of EU policies to speed up innovation in rural areas)

Конкретне завдання: Ряд недавніх ініціатив та інструментів для прискорення інновацій заслуговують на всебічне дослідження. Horizon 2020 і Комунікація Європейської комісії на «the CAP towards 2020» зосередили увагу на інноваціях в області сільського господарства і суміжних галузей. Європейське Інноваційне Партнерство (ЄІП) “Продуктивність та сталий розвиток сільського господарства” (EIP “Agricultural Productivity and Sustainability”), новий підхід в рамках стратегії «Європа 2020» прагнуть прискорити дослідження та інновації в ЄС шляхом об’єднання існуючої політики, інструментів і суб’єктів. Аграрне ЄІП, зокрема, реалізує інтерактивний інноваційний підхід, який спирається на обмін знаннями та розширення прав і можливостей всіх зацікавлених сторін і фокусується на отриманні результатів, реалізованих на практиці. Широка європейська мережа ЄІП з’єднує Оперативні групи ЄІП, що фінансуються в рамках програм розвитку сільських районів, і забезпечує взаємодію з проектами Horizon 2020. Окремо від Horizon 2020 мульти-дієві науково-дослідні проекти та тематичні мережі накопичують знання, «готові до практики», інша ЄС- і національна політика може також сприяти інноваціям, наприклад, Farm Advisory System, Rural Development, що фінансують підтримку сільськогосподарських консультативних послуг, діяльність щодо знань та інформації, LEADER, конкретні національні / регіональні або, зокрема, інструменти H2020 і т.д. Все це сприяє інноваційній діяльності в сільському і лісовому господарстві. Завдання полягає в тому, щоб поліпшити їх призначення та зв’язок – в разі необхідності – і, можливо, вивчення відповідних рішень з-за меж Європи.

Контекст: Пропозиції повинні вивчати, як інструменти та підходи в рамках різних стратегій можуть бути додатково скоректовані та як вони сприяють інноваціям в сільському і лісовому господарстві. Вивчаючи також досвід міжнародного рівня, пропозиції повинні дослідити розробку і впровадження інтерактивних інноваційних проектів на основі значної кількості тематичних досліджень, інтерактивних проектів в широкому спектрі сільського і лісового господарства.

Важливою частиною цієї теми буде розробка деталізовано кращої практики / підходів для мульти-дієвих проектів H2020 і тематичних мереж на рівні проекту. На основі ряду існуючих мульти-дієвих проектів і тематичних мереж, пропозиції повинні розробляти передові методи для консорціуму, щоб об’єднати якомога більше наукових і практичних знань в своїх проектах і використовувати їх повною мірою. Особлива увага повинна приділятися ролі посередників між різними типами суб’єктів і конкретних потреб управління / координації такого роду проектів з метою активізації обміну знаннями між учасниками. Приклади невдалих підходів, де реалізація проекту не відбулася, як очікувалось, також є релевантними: повинні прийнятися до уваги “факти”, “почуття” і групова динаміка. Заходи повинні досліджувати, як можна поліпшити спільне створення і володіння результатами проекту і кількісно / кваліфіковано прискорити впровадження результатів проекту на практиці. Заходи будуть досліджувати, як практично / легально будувати консорціуми з різними типами суб’єктів, беручи до уваги різний стан різних типів організацій, що беруть участь (партнера, субпідрядника тощо). Проекти повинні також вивчити шляхи для залучення середньої та вищої освіти в якості суб’єктів в інтерактивних інноваційних проектах, в тому числі мульти-дієві проекти H2020, тематичні мережі та Оперативні Групи ЄІП. Крім того, діяльність повинна дослідити, як мульти-дієві проекти і тематичні мережі можуть прагнути до об’єднання зусиль і активізації ефективних зв’язків з Оперативними Групами та іншими інтерактивними інноваційними проектами в рамках національної / регіональної / європейської політики. Пропозиції повинні підпадати під поняття «мульти-дієвий підхід” за участю ключових дійових осіб в AKIS (фермери, консультанти, вчені, науково-дослідні організації, соціологи, керівні органи, мережеві агенти, підприємства і т.д.) і використовувати роботу з Стратегічної робочої групи SCAR-AKIS, в залежності від обставин. Вони можуть включати ідеї з-за меж Європи.

Комісія вважає, що пропозиції з проханням вкладу з боку ЄС в розмірі до 5 млн. євро дозволило б вирішити цю конкретну задачу належним чином. Проте, це не виключає подання і відбору пропозицій, які претендують на інші суми.

Очікуваний ефект:

 • опис допоміжних механізмів та управління для більш ефективного менеджменту інтерактивними інноваційними проектами, включаючи шляхи для поліпшення взаємодії з існуючими галузевими, сільськими та інноваційними суб’єктами і мережами на місцевому, регіональному, національному та ЄС-рівні, так і в Farm Advisory System при Common Agricultural Policy;
 • розробка найкращих методів для побудови і реалізації мульти-дієвих проектних пропозицій і консорціумів в рамках H2020, в тому числі тематичних мереж компіляції знань для практики;
 • наведення ряду хороших прикладів різних видів мульти-дієвих науково-дослідних проектів і тематичних мереж, які компілюють знання, «готові до практики» і успішно об’єднуються з Оперативними Групами;
 • краще кількісне і якісне вимірювання наукових зусиль, що впливають на сільськогосподарську практику і системи, в тому числі вплив сприятливих суб’єктів і залучення освіти;
 • пропозиції щодо механізмів державної політики управління, договірних угод і відповідних інструментів фінансування, що передбачають ефективні інтерактивні проекти підвищення інноваційних науково-дослідних і консультаційних послуг, ведуть до більш конкурентоспроможного, сталого і «кліматично розумного» сільського господарства.

Тип дій: Дослідження та інновації

Дедлайн: 14 лютого 2017, 13 вересня 2017